Otázky a odpovědi

V čem spočívá jedinečnost tohoto systému? Fotovoltaiku má přece na střeše už mnoho lidí.

Jedinečnost systému Logitex spočívá v převratném patentovaném řešení. Solární panely jsou běžným vodičem napojeny přímo na keramické topné těleso v zásobníku vody Logitex. Není potřeba pořizovat drahý měnič a se ztrátou měnit vyrobený stejnosměrný proud z panelů na střídavý, tak, jak je to běžné. Je to jednoduché a velmi efektivní.

Kde se vyrábí Vaše zásobníky vody?

Výrobcem našich bojlerů je česká firma s dlouholetou tradicí DZD Dražice, díky které Vám můžeme nabídnout výrobky vysoké kvality.

V čem se liší ohřev vody fototermickými panely a Vaším fotovoltaickým ohřevem?

Výhody fotovoltaiky

- velmi jednoduchá montáž
- krátký čas na montáž
- ždné rozvody pro potrubí mezi panely a bojlerem
- možnost umístění panelů do 100 m od bojleru
- nízká váha panelů
- celoroční ohřev vody
- možnost použít malé bojlery s malými tepelnými ztrátami
- žádné problémy s přebytkem energie ze slunce
- žádná čerpadla
- žádné regulační jednotky
- bezúdržbový provoz
- automatická možnost ohřevu proudem ze sítě (AC)
- velmi dlouhá životnost panelů (min. 50 let)
- možnost připojení dalších systémů pro proud DC
- možnost přesného měření vyrobené energie
- lepší cena kompletního zařízení s montáží
 

Nevýhody fotovoltaiky

- větší plocha panelů
 

Fotovoltaický ohřev vody

Ohřev vody fototermickými kolektory

Jaká je návratnost investovaných prostředků?

Návratnost bývá zpravidla kratší, než záruční doba na jednotlivé komponenty tohoto sytému. V době kdy se Vám Vaše investované prostředky již vrátily formou úspory za energie, je tento systém stále ještě v záruce.

Jakou péči a údržbu během roku vyžaduje Váš systém ohřevu vody?

Vůbec žádnou. Můžete průběžně kontrolovat teplotu vody a sledovat, jak pro Vás systém pracuje zdarma a šetří Vaše peníze.

Co dělají fotovoltaické panely, když se zásobník vody nahřeje a odpojí je?

Když se odpojí, tak spí. Pokud nemají zátěž, nevyrábí žádný proud. Napětí v nich ale je. Je škoda nevyužít celou kapacitu výroby panelů a právě proto jsme vyvinuli nový model M, který po nahřátí posouvá energii ven z ohřívače. Ta se dá využít na ohřev vody v dalším ohřívači Logitex, nebo se připojí na měnič a jeho prostřednictvím bude dodávat elektřinu do vnitřní sítě domu. 

Mohu napojit obyčejný, běžný bojler na fotovoltaické panely?

V žádném případě. Pokud to uděláte, shoří Vám termostat a tepelné ochrany. Hrozí možnost požáru! Právě na to, aby systém bezpečně fungoval, využíváme patentované řešení, které je celosvětově unikátní. 

Je možné připojit FV panely na spirálu namontovanou v bojleru, která je napájena elektřinou ze sítě?

Ne! Většina spirál je ponořena ve vodě. Kdybychom je napojili na stejnosměrný proud z panelů, vznikla by elektrolýza a bojler by se tím ničil. My používáme suché spirály, které jsou navíc uzpůsobené speciálně na zpracování stejnosměrného proudu dodávaného z FV panelů.

Jak nejlépe vypočítat spotřebu teplé užitkové vody pro domácnost?

V současné době se počítá s cca 36 litry vody o teplotě přibližně 42°C na jednoho člověka denně. Toto množství vynásobte počtem členů domácnosti. Záleží však zda preferujete sprchování nebo koupel ve vaně. Pokud dáváte často přednost vaně, počítejte s objemem zásobníku o 50% větším (to neplatí při dohřevu vody plynem, který je schopen ohřát vodu rychleji než elektřina)

K čemu je dobrý směšovací ventil?

Abychom si zajistili dostatek teplé vody i v období dlouhodobě nepříznivého počasí, je někdy lépe nechat ohřát vodu v bojleru na vyšší teplotu, např. 75°C a použít směšovací ventil, který ohřátou vodu smísí se studenou. Dostaneme tak vodu o ideální teplotě, např. 40°C a budeme ji mít větší množství do zásoby.

 

Jak co nejlépe spočítat objem teplé vody s použitím směšovacího ventilu?

Výpočet uvedeme na příkladu:

  • náš bojler má kapacitu 100 litrů (A)
  • vodu v něm ohříváme na 75°C (C)
  • požadovaná teplota vody, nastavená na směšovacím ventilu je 40°C (B)
  • množství vody kterou budeme mít k dispozici (D)

Použijeme následující rovnici:

A ÷ B x C = D

100 ÷ 40 x 75 = 188 litrů

V tomto případě tedy budeme mít k dispozici 188 litrů teplé vody.