Jak to funguje

Jedinečnost tohoto systému spočívá v tom, že vyrobený stejnosměrný proud z FV panelů je veden běžným slabým vodičem přímo do ohřívače vody Logitex bez toho, aniž by musel být drahým měničem se ztrátou přeměněn na proud střídavý. Na obrázku níže je znázorněno zapojení samostatně, nebo s dohřevem pro plynový či elektrický kotel.
Pokud je voda v ohřívači ohřáta na požadovanou teplotu, dojde k automatickému přepnutí a nasměrování energie z FV panelů přes měnič do domácí sítě k dalšímu využití.
 
Přepnutí lze provést i manuálně, například v situaci, kdy zrovna potřebujete zapnout nějaký spotřebič s vyšším odběrem elektrické energie. Vyrobenou energii tak využijete opravdu tehdy, kdy ji skutečně potřebujete. Když ji nepotřebujete, ukládá se ve formě teplé užitkové vody.